Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-15
Data wydania:
2015-09-11
Data wejścia w życie:
2016-04-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 r. Art. 8 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (8)