Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-01-17
Data wydania:
2014-11-28
Data wejścia w życie:
2015-02-01
Data obowiązywania:
2015-02-01
Uwagi:
art. 1 pkt 20 i 21 lit. b, art. 6 i art. 7 wchodzą w zycie z dniem 18 kwietnia 2015 r. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż do 1 sierpnia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Odesłania (8)
Dyrektywy europejskie (1)