Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-11-14
Data wydania:
2016-09-23
Data wejścia w życie:
2016-11-29
Data obowiązywania:
2016-11-29
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (1)