Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-09-05
Data wydania:
2018-07-20
Data wejścia w życie:
2018-09-20
Uwagi:
art. 1 pkt 5 i 22 wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.; art. 1 pkt 16 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (2)
Dyrektywy europejskie (2)