Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2021-12-29
Data wydania:
2021-12-20
Data wejścia w życie:
2022-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)