Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-02-26
Data wydania:
2021-01-21
Data wejścia w życie:
2022-01-01
Uwagi:
1) art. 8 wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.; 2) art. 4 wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.; 3) art. 3 i art. 6 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.; 4) art. 5 wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Dyrektywy europejskie (5)