Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-23
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2005-10-24
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (18)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (27)
Dyrektywy europejskie (22)