Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2009-07-28
Data wydania:
2009-07-13
Uwagi:
Odesłanie do przepisów UE dyrektywy: 88/378/EWG, 89/106/EWG, 89/686/EWG, 90/385/EWG, 90/396/EWG, 92/75/EWG, 93/42/EWG, 94/9/WE, 94/25/WE, 97/23/WE, 98/37/WE, 98/79/WE, 99/5/WE, 2004/22/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE
Organ wydający:
  • PREZ. POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (21)
Dyrektywy europejskie (16)