Wyszukiwanie

Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej

Liczba znalezionych aktów: 43.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U.1989 nr 56 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 7 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń za 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 322 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 301 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zwolnienia od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. z tytułu realizacji zadań rzeczowych przy odbudowie bloku energetycznego nr 10 o mocy 500 MW w Elektrowni Kozienice.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 223 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zwolnienia od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 210 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 87 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 19 poz. 84 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 83 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzeń oraz premii i nagród z nadwyżki bilansowej w niektórych jednostkach gospodarczych prowadzących działalność rolniczą.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń przyrostu wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1984 nr 50 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 września 1984 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1984 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie zasad i trybu korzystania przez osoby otrzymujące zasiłki z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród z zysku oraz wpłat z tego tytułu przez niektóre uspołecznione jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą.
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek.
M.P. 1989 nr 32 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1989 r. w sprawie zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1989 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1989 r.
M.P. 1988 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia i informacji.
M.P. 1985 nr 46 poz. 294 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1986 r.
M.P. 1985 nr 23 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia i informacji.
M.P. 1985 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1985 nr 6 poz. 44 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1985 r. w sprawie przeznaczania środków z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na upowszechnianie wśród załóg przedsiębiorstw państwowych wiedzy ekonomicznej, prawnej, społeczno-politycznej i obronnej.
M.P. 1984 nr 29 poz. 195 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1985 r.
M.P. 1984 nr 23 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1984 nr 3 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1984 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji.