Wyszukiwanie

psy

Liczba znalezionych aktów: 47.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 58 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 2496 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów
Dz.U. 2022 poz. 20 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych
Dz.U. 2021 poz. 2460 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych w Służbie Ochrony Państwa
Dz.U. 2021 poz. 2456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 2360 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych w Służbie Więziennej
Dz.U. 2021 poz. 1332 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 358 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego
Dz.U. 2015 poz. 1714 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych
Dz.U. 2012 poz. 1444 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 909 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 399 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 828 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych
Dz.U. 2005 nr 35 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1672 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1878 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od posiadania psów na obszarze miast.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach użytku publicznego.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie określenia warunków i sposobu dokonywania doświadczeń na zwierzętach oraz trybu wydawania zezwoleń na przeprowadzanie tych doświadczeń.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1957 r. w sprawie upoważnienia niektórych stowarzyszeń do współdziałania z organami państwowymi w ujawnieniu i ściganiu przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1948 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 417 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie zwierząt.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy psów i kotów.
Dz.U. 1919 nr 70 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych dotyczące podwyższenia opłat za przewóz osób, psów i bagażu na kolejach lokalnych Lwów - Stojanów, Lwów - Podhajce i Tarnopol - Zbaraż.
M.P. 1978 nr 4 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.
M.P. 1975 nr 30 poz. 188 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.
M.P. 1966 nr 39 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 lipca 1966 r. w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.