Wyszukiwanie

rady narodowe

Liczba znalezionych aktów: 85.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2012 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 74 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zmian w treści obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 55 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, zakładów i innych jednostek państwowych, podporządkowanych radom narodowym poszczególnych stopni.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 181 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie odłożenia terminu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnej.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1978 nr 26 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 144 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 44 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 16 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 14 wygaśnięcie aktu Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 stycznia 1976 r. o upływie kadencji rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1974 r. w sprawie określenia rodzajów spraw z zakresu administracji państwowej, które z upoważnienia wojewodów i naczelników powiatów mogą być załatwiane przez kierowników terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia naczelników gmin, naczelników miast nie stanowiących powiatów (miast i gmin), naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty i ich zastępców oraz pracowników urzędów gmin i urzędów miejskich.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 276 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa.
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 87 akt jednorazowy Ustawa konstytucyjna z dnia 12 kwietnia 1973 r. o przedłużeniu kadencji rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy o pracownikach rad narodowych do pracowników terenowych organów statystyki państwowej oraz pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów nie podporządkowanych radom narodowym.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zniesienia osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic osiedli Sępopol w powiecie bartoszyckim i Pieniężno w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przedłużenia kadencji kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez zakłady pracy zwolnień radnym i członkom komisji rady narodowej, nie będącym radnymi - dla wykonania ich zadań.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
M.P. 1989 nr 4 poz. 41 uznany za uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie trybu przekazywania radom narodowym stopnia podstawowego przedsiębiorstw terenowych oraz zakładów i innych jednostek państwowych podporządkowanych wojewódzkim radom narodowym.
M.P. 1988 nr 32 poz. 283 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie rad społeczno-gospodarczych przy wojewódzkich radach narodowych.
M.P. 1988 nr 18 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1988 r. uchylająca uchwałę z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1988 nr 18 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 czerwca 1988 r. w sprawie realizacji ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1987 nr 38 poz. 320 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1985 nr 41 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1985 nr 3 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 22 lutego 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1984 nr 27 poz. 180 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1984 nr 25 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1984 nr 15 poz. 102 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1984 nr 12 poz. 85 uchylony Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
M.P. 1984 nr 12 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1984 nr 12 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad rozgraniczania zadań pomiędzy miejskimi a dzielnicowymi radami narodowymi oraz ustalania zadań przekazanych przez wojewódzkie rady narodowe radom narodowym stopnia podstawowego.
M.P. 1984 nr 11 poz. 77 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej do rad narodowych w 1984 r.
M.P. 1984 nr 8 poz. 53 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1984 nr 5 poz. 41 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie regulaminu wojewódzkich komisji wyborczych, komisji wyborczych stopnia podstawowego i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1984 nr 5 poz. 40 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1981 nr 24 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie powołania przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego komisji do spraw samorządu pracowniczego.
M.P. 1981 nr 7 poz. 56 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie niektórych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji przewodniczących rad narodowych i radnych.
M.P. 1980 nr 8 poz. 34 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 marca 1980 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Radnego oraz Insygnium Przewodniczącego Rady Narodowej.
M.P. 1980 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1976 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1955 nr 25 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie trybu odwołania i wyboru radnych gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1659 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ślubowania radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.