Wyszukiwanie

szybownictwo i sport lotniczy

Liczba znalezionych aktów: 23.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych
Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 1977 r. w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1968 r. w sprawie personelu lotniczego.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 września 1965 r. w sprawie sprawdzania zdatności sprzętu lotniczego.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 września 1964 r. w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze.
Dz.U. 1937 nr 75 poz. 547 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wojskowych z dnia 8 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie).
M.P. 1996 nr 67 poz. 632 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych importowanych przez jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego.
M.P. 1985 nr 8 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1983 nr 11 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie prowadzenia poszukiwań i ratownictwa statków powietrznych.
M.P. 1980 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży pozaszkolnej.
M.P. 1975 nr 5 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1971 nr 16 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1966 nr 37 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 lipca 1966 r. w sprawie organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.
M.P. 1965 nr 68 poz. 390 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1965 r. w sprawie sygnalizowania lotów szybowcowych, wzorów i wymiarów sygnałów w lotnictwie szybowcowym oraz składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych.
M.P. 1964 nr 49 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lipca 1964 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.
M.P. 1964 nr 44 poz. 210 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 czerwca 1964 r. w sprawie badania wypadków statków powietrznych.
M.P. 1963 nr 84 poz. 406 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1963 nr 27 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1963 r. w sprawie ustalenia emblematu, flagi i proporca Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1939 nr 53 poz. 93 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L. B. I/62/2/39 z dnia 28 stycznia 1939 r. w sprawie wykazu zarejestrowanych szybowisk na obszarze Polski.