Wyszukiwanie

złoto

Liczba znalezionych aktów: 130.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzeczach znalezionych
Dz.U. 2019 poz. 129 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2018 poz. 1599 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych
Dz.U. 2015 poz. 397 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1177 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1176 obowiązujący Poprawki wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., przyjęte w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r.
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2015 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1024 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 620 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o nadzorze nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 143 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. o utworzeniu Warszawskiego Urzędu Probierczego oraz zakresie działania tego Urzędu tudzież Urzędów Probierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie.
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1934 r. w sprawie obliczania i ogłaszania wartości złota.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 lipca 1931 r. o dopuszczeniu do obrotu handlowego wyrobów złotych i srebrnych zaopatrzonych w dawne cechy probiercze.
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 709 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 listopada 1930 r. o upoważnieniu urzędów probierczych w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie do cechowania wyrobów złotych i srebrnych, zgłoszonych przez wytwórców z obszarów Rzeczypospolitej nieobjętych działalnością tych urzędów.
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 24 października 1930 r. o świadectwach złotniczych.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1930 r. w sprawie wyrobów złotych i srebrnych przeznaczonych na złom.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 156 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie wywozu zagranicę złota.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej ustaw o obrocie walutami i wywozie kruszców.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej na Ziemię Wileńską ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz o organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 692 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1921 r. o Skarbie Narodowym.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 stycznia 1921 r. w sprawie wydawania przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszców szlachetnych.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 693 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zniesienia cła w złocie od taśm (bortów) szychowych o szerokości 1 1/2 cm. i mniej.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 470 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 10 poz. 56 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie uchylenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.
Dz.U. 1920 nr 2 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 94 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.
Dz.U. 1919 nr 84 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie przerobionym.
M.P. 1995 nr 16 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych oraz złota dewizowego i platyny dewizowej, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości.
M.P. 1989 nr 26 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
M.P. 1986 nr 5 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych, metod badania, cech probierczych i sposobu cechowania.
M.P. 1939 nr 200 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 173 poz. 418 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 147 poz. 345 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1939 nr 123 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 75 poz. 167 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 48 poz. 81 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 25 poz. 41 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1938 nr 299 poz. 695 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1938 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1938 nr 274 poz. 643 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1938 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1938 nr 250 poz. 570 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1938 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1938 nr 224 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1938 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1938 nr 198 poz. 385 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1938 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 301 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 276 poz. 430 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 225 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 198 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 173 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 146 poz. 243 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 99 poz. 143 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 81 poz. 117 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 kwietnia 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 73 poz. 106 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 47 poz. 66 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 24 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 279 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1936 nr 254 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 227 poz. 399 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 201 poz. 366 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 176 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 149 poz. 264 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1936 nr 126 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1936 nr 101 poz. 185 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 25 poz. 40 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 275 poz. 353 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 251 poz. 299 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 225 poz. 262 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 199 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 173 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 124 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1935 nr 100 poz. 133 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 26 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1935 o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1934 nr 249 poz. 308 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 224 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 199 poz. 259 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 173 poz. 230 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 148 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 122 poz. 166 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 99 poz. 140 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 75 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1934 nr 25 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1934 o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1933 nr 298 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 275 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 251 poz. 267 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 225 poz. 249 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 199 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 147 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1933 nr 124 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1933 nr 48 poz. 63 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 25 poz. 34 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 300 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 275 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 251 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 225 poz. 258 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 199 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1932 nr 173 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 147 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 122 poz. 153 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 100 poz. 128 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 74 poz. 103 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1932 roku o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1932 nr 48 poz. 52 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 24 poz. 29 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 300 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 276 poz. 369 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 193 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1931 nr 252 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 225 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 199 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1931 nr 174 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1931 nr 147 poz. 220 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 123 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 99 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 74 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 48 poz. 75 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 25 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 275 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 253 poz. 344 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1930 nr 226 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 148 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 125 poz. 185 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 100 poz. 147 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 75 poz. 117 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 49 poz. 80 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 25 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1930 roku o wartości jednego grama czystego złota.