Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-05-06
Data wydania:
2011-04-01
Data wejścia w życie:
2011-11-07
Uwagi:
art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i c, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a wchodzą w życie z dniem 7 maja 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (11)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (1)