Position PDFStatus Title
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 1969 r. w sprawie określenia trybu rejestracji osób prawomocnie skazanych oraz sposobu zbierania w postępowaniu karnym danych dotyczących tych osób, jak również organów obowiązanych do wykonywania tych czynności.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany stawek opłat sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r. Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Puławach.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie ustanowienia Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych weksli.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 320 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 319 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 318 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie kieleckim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 317 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic miast Zambrowa w powiecie zambrowskim i Olecka w powiecie oleckim, w województwie białostockim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic osiedli Izbica Kujawska i Sompolno w powiecie kolskim, województwie poznańskim oraz Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic powiatów radomskiego i kozienickiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic województw lubelskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.
Dz.U. 1969 nr 36 poz. 310 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1970 z dnia 22 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 309 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 308 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1969 r. dotyczące wypowiedzenia przez Malawi Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach, sporządzonej wraz z Protokołem i załącznikami w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 307 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 306 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Algierii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 305 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1969 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Kazimierzy Wielkiej, Lwówku Śląskim, Miliczu i Nowej Rudzie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Szczecinku i w Stargardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 listopada 1969 r. w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi za granicą.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 301 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 300 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1969 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach katowickim, łódzkim i wrocławskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 297 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic osiedli Kamieniec Ząbkowicki w powiecie ząbkowickim i Świerzawa w powiecie złotoryjskim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic osiedli Czarna Woda w powiecie starogardzkim i Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 294 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 293 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 292 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię i rozciągnięcia na Antyle Holenderskie przez Holandię Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 291 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. dotyczące przystąpienia Austrii oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 290 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 289 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 288 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1969 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób zatrudnionych na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1969 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 285 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 284 obowiązujący Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1969 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach samoobrony.
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 282 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 281 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 280 obowiązujący Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 279 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uznania przez Malawi mocy obowiązującej Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 278 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 277 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 1969 r. dotyczące przystąpienia Kuwejtu i Wenezueli do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 276 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 274 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 271 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Mauritiusa do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 270 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 269 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię i Algierię Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 268 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię, Demokratyczną Republikę Konga i Górną Woltę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 267 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 266 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 265 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 264 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 263 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 262 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Demokratyczną Republikę Konga i Jemen Południowy Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 261 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 260 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Węgry Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 259 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Niemieckiej Republiki Federalnej i Iranu w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 258 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 257 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę i Jemen Południowy Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1969 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów zawodowych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji Banku Inwestycyjnego.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 251 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1969 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 250 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Jemen Południowy Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 249 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Demokratyczną Republikę Konga i Jemen Południowy Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 248 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 247 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Indonezję Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 246 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 245 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 244 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 243 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 242 obowiązujący Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 241 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 240 obowiązujący Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 239 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 238 obowiązujący Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 237 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 236 obowiązujący Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 235 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 234 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1969 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Federalnej do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 233 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 232 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 231 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 września 1969 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, sporządzonej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., i Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w zakresie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, sporządzonej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r., oraz protokołów sporządzonych do tych konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 230 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 229 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 228 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Mauritiusa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1969 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 września 1969 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1969 r. w sprawie wyznaczenia w Grodzisku Wielkopolskim tymczasowej siedziby dla Sądu Powiatowego w Nowym Tomyślu i zniesienia Wydziału Zamiejscowego tegoż Sądu.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 września 1969 r. w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły artystyczne.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1969 r. w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia hipotecznego niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 września 1969 r. w sprawie arbitrażu resortowego.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 220 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1969 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze imienia Jurija Gagarina.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 219 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Republiki Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 218 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 217 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 216 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 września 1969 r. w sprawie opłat za inspekcje i dokumenty bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 sierpnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1969 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku stosowania nawozów mineralnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 212 wygaśnięcie aktu Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 1969 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 211 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Montrealu dnia 17 maja 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 210 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym , podpisany w Montrealu dnia 27 maja 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 209 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 208 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Liberię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 205 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 204 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 203 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj, Kolumbię i Ekwador Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 202 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 201 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 200 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Malgaskiej i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 199 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 198 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 197 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador i Brazylię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 196 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 195 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Wenezueli, Francji i Nigerii w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 194 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Mongolii i Etiopii do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 193 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 sierpnia 1969 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 sierpnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Oświęcimiu.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 189 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 188 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187 obowiązujący Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 186 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. dotyczące ratyfikacji przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., oraz Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 185 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 184 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 183 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Belgii, Nowej Zelandii i Libii w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 182 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 181 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador i Holandię Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 180 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 179 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie badań lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie obowiązku meldunkowego dla celów obrony oraz uzyskiwania przez niektóre osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 175 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Mauritius Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 174 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem oraz Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 173 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 172 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 171 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 lipca 1969 r. w sprawie określenia wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy i z wypadkami w zatrudnieniu oraz w sprawie świadczeń z tytułu niektórych wypadków dla osób nie będących pracownikami.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 lipca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 167 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania rzemieślnikom okresów faktycznego wykonywania niektórych rodzajów usług do okresów ubezpieczenia.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 163 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 162 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 161 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 160 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Nigeru Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 159 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 156 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie wejścia w życie Układu dodatkowego do Konwencji generalnej pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisanego w Paryżu dnia 5 listopada 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 155 obowiązujący Układ dodatkowy do Konwencji generalnej pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisany w Paryżu dnia 5 listopada 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 154 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 czerwca 1969 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie uznania "Związku Bojowników o Wolność i Demokrację" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w niektórych akademiach wojskowych.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 151 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1969 r. o amnestii.
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy odpadków użytkowych.
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym.
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze, wykonujących niektóre przemysły lub usługi albo trudniących się handlem.
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 143 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 142 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ugandę, Mongolię i Algierię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazania Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z hodowli, chowu i wylęgu drobiu.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 134 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 133 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 132 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Liechtenstein, Zambię i Malajzję Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 131 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj i Syjam Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 130 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministrów Żeglugi oraz Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki, Żeglugi oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 7 czerwca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 124 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabię Saudyjską i Liban Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 123 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 122 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 1969 r. dotyczące uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 maja 1969 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1969 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 118 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych niektórych gospodarstw rolnych w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 115 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie przyjęcia Mauritiusa, Swazilandu i Gwinei Równikowej do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 114 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malawi w Konwencji i Statucie o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 113 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji międzynarodowej o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu dnia 14 marca 1884 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 112 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, sporządzonej w Paryżu dnia 12 października 1955 roku.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 111 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 110 obowiązujący Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 109 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 108 uchylony Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 107 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzonej w Berlinie dnia 29 października 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 106 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzona w Berlinie dnia 29 października 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 105 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 104 wygaśnięcie aktu Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzona w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie zeznań podatkowych, zaliczek oraz trybu postępowania przy stosowaniu ulg inwestycyjnych w podatku wyrównawczym od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń.
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie podatku wyrównawczego od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 93 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 92 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Barbadosu w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 91 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1969 r. dotyczące przystąpienia Nepalu do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 90 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1969 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 86 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 83 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 82 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 78 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Jordanię i Wenezuelę Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 77 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 kwietnia 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 69 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 68 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1969 r. w sprawie sposobu oznaczania środków farmaceutycznych oraz artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego właścicieli taksówek.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty oraz zasiłków dla osób, które były zatrudnione za granicą.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 61 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 11 marca 1969 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą upoważniającą do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społecznej służby zdrowia terenowym opiekunom społecznym.
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 59 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 56 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 10 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 55 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 54 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 53 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 52 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 51 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 50 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kuwejt Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 49 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Gabon Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 48 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 1969 r. w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1969 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 45 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 13 maja 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 44 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 13 maja 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 43 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z załącznikami i z protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 42 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile i Malediwy Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) z dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 lutego 1969 r. w sprawie prowadzenia rzemiosła kominiarskiego.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie czyszczenia przewodów kominowych.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie udzielania zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 34 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie wejścia w życie układu, sporządzonego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r., między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 33 obowiązujący Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw i omłotów oraz przy składowaniu płodów rolnych.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu socjalnego w prezydiach rad narodowych oraz sposobu jego wykorzystania.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 23 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzonej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 22 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzona w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 21 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 20 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo uruchamianych prywatnych zakładów gastronomicznych oraz ulg podatkowych dla istniejących prywatnych zakładów gastronomicznych z tytułu nakładów inwestycyjnych.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 15 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Botswany i Zambii w Międzynarodowym porozumieniu o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanym w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 1968 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania.
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 12 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 11 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego, Barbados i Mauritius Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 10 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 9 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Maltę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 8 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1968 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1968 r. w sprawie obliczenia podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1968 r. w sprawie przedsiębiorstw lasów państwowych oraz jednostki grupującej te przedsiębiorstwa.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie uposażeń i kwalifikacji naczelnych lekarzy uzdrowisk.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.