Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1986-12-06
Data wydania:
1986-11-25
Data wejścia w życie:
1987-01-01
Data uchylenia:
1999-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (7)
Akty wykonawcze (25)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (16)
Akty uchylające (1)