Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-07-02
Data wydania:
1991-05-10
Data wejścia w życie:
1991-07-03
Data obowiązywania:
1991-07-03
Data uchylenia:
2001-05-31
Uwagi:
ustawa ma zastosowanie do Senatu wybranego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (104)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)