Wyszukiwanie

Senat

Liczba znalezionych aktów: 910. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2235 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2197 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 2141 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 2082 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 1914 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
Dz.U. 2023 poz. 1884 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 1564 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 1508 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2023 poz. 133 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1781 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2022 poz. 1727 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2022 poz. 1339 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2021 poz. 2298 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 9 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1956 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1884 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2019 poz. 1767 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2019 poz. 1506 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1799 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2018 poz. 1282 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 729 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 138 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Dz.U. 2017 poz. 248 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1510 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2016 poz. 754 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59
Dz.U. 2016 poz. 294 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 120 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1768 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2015 poz. 1732 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1724 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2015 poz. 1650 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1605 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2015 poz. 1459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2015 poz. 1131 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 1017 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 695 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75
Dz.U. 2015 poz. 217 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1732 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1428 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2014 poz. 1208 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1529 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 55
Dz.U. 2013 poz. 1075 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 793 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73
Dz.U. 2013 poz. 787 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2013 poz. 498 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1676 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 218 poz. 1295 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1151 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1148 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1145 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1144 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 978 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 966 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 917 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 889 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 550 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 495 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 192 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 87 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2011 nr 7 poz. 29 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1553 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1395 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1385 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 937 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 747 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 427 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 424 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 999 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt K 7/09
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1033 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 705 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 375 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 54 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 21 października 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1439 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 190 poz. 1360 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1331 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1145 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 352 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 105 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1631 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 351 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ważności ponownych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w okręgu wyborczym nr 27
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 117 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2006 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w związku z ponowieniem niektórych czynności wyborczych
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2123 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2097 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 195 poz. 1627 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1519 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1489 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1465 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1342 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1173 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 921 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 767 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 337 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 110 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 89 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. sygn. akt K 24/04
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 73 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2555 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2508 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2466 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2093 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2089 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2084 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1713 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1712 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1253 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 marca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1140 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 552 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 515 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 352 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 103 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2318 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 23
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1757 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1311 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1244 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 771 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 253 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1089 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1571 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 109 poz. 1187 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1125 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1110 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1014 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 992 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 991 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 990 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 989 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 936 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 935 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 921 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 851 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 786 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 661 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1064 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 498 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 598 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 422 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 324 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 429 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
DZ.U. 1995 nr 38 poz. 184 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 17 marca 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 227 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 254 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1991 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 246 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 79 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 36 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 161 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 maja 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 uchylony Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 50 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 listopada 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania marszałka i wicemarszałków Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 230 uchylony Dekret z dnia 1 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 130 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom zwolnień od pracy w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 109 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 103 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 15 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1938 nr 67 poz. 498 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 49 poz. 328 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 . o wyborach do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 320 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu.
Dz.U. 1930 nr 61 poz. 492 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1930 r. o wyborach do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzędników.
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 50 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. o dodatkowym kredycie na okres budżetowy od dnia 1 kwietnia 1929 r. do dnia 31 marca 1930 r. na uregulowanie zaległych należności z tytułu wykonanych robót przy budowie nowej sali sejmowej oraz Domu dla Posłów i Senatorów.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 916 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1922 r. uzupełniające rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 sierpnia 1922 r. do ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu oraz ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Senatu.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 595 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1922 r. do ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu, oraz ustawy z dnia 28 lipca, zawierającej ordynację wyborczą so Senatu.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 593 akt jednorazowy Dekret z dnia 18 sierpnia 1922 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 591 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu.
M.P. 2023 poz. 1242 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2023 poz. 1241 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 1240 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2023 poz. 1228 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2023 poz. 1209 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1110 akt jednorazowy Uchwała nr 228/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1109 akt jednorazowy Uchwała nr 227/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz wyniku referendum, a także trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1108 akt jednorazowy Uchwała nr 226/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1081 akt jednorazowy Uchwała nr 225/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1079 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1072 obowiązujący Uchwała nr 210/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat
M.P. 2023 poz. 1065 akt jednorazowy Uchwała nr 195/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1064 obowiązujący Uchwała nr 182/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2023 poz. 1054 akt jednorazowy Uchwała nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1053 akt jednorazowy Uchwała nr 193/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1050 akt jednorazowy Uchwała nr 192/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1039 akt jednorazowy Uchwała nr 155/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1027 akt jednorazowy Uchwała nr 154/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1025 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1022 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej
M.P. 2023 poz. 1021 akt jednorazowy Uchwała nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1013 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza
M.P. 2023 poz. 1003 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
M.P. 2023 poz. 988 akt jednorazowy Uchwała nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 981 akt indywidualny Uchwała nr 151/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 980 obowiązujący Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 978 akt indywidualny Uchwała nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 931 obowiązujący Uchwała nr 61/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 919 obowiązujący Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała nr 64/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała nr 62/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 910 obowiązujący Uchwała nr 60/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 903 obowiązujący Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 835 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2023 r. w 600. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi
M.P. 2023 poz. 782 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2023 poz. 704 obowiązujący Uchwała nr 25/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Barbary Borys-Damięckiej
M.P. 2023 poz. 523 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2023 r. w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego
M.P. 2022 poz. 1203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
M.P. 2022 poz. 788 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego
M.P. 2022 poz. 727 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta
M.P. 2022 poz. 352 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny
M.P. 2022 poz. 347 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
M.P. 2022 poz. 333 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy
M.P. 2022 poz. 65 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2021 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2021 r. w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego
M.P. 2021 poz. 1165 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Brunona Schulza
M.P. 2021 poz. 1143 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka
M.P. 2021 poz. 1142 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia
M.P. 2021 poz. 1134 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
M.P. 2021 poz. 1128 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki
M.P. 2021 poz. 892 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2021 r. w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2021 poz. 744 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
M.P. 2021 poz. 481 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 476 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2021 poz. 475 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w 100-lecie III Powstania Śląskiego
M.P. 2021 poz. 90 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
M.P. 2020 poz. 1170 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego
M.P. 2020 poz. 1169 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
M.P. 2020 poz. 1129 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 749 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi
M.P. 2020 poz. 500 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 499 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 427 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2020 poz. 426 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
M.P. 2020 poz. 402 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2020 r. wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
M.P. 2020 poz. 306 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 249 obowiązujący Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2020 poz. 98 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 92 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
M.P. 2020 poz. 10 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2019 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1057 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1051 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 979 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej
M.P. 2019 poz. 960 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 949 uchylony Uchwała nr 252/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat
M.P. 2019 poz. 903 obowiązujący Uchwała nr 251/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 902 obowiązujący Uchwała nr 220/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 886 obowiązujący Uchwała nr 243/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 885 obowiązujący Uchwała nr 225/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 884 obowiązujący Uchwała nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 865 akt jednorazowy Uchwała nr 223/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 864 akt jednorazowy Uchwała nr 222/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 848 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 836 uchylony Uchwała nr 120/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 832 akt jednorazowy Uchwała nr 85/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 813 obowiązujący Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 793 akt jednorazowy Uchwała nr 121/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 786 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
M.P. 2019 poz. 785 akt jednorazowy Uchwała nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 784 obowiązujący Uchwała nr 86/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 771 obowiązujący Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 761 obowiązujący Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 656 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 586 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. dotycząca 20. rocznicy wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie
M.P. 2019 poz. 463 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 398 obowiązujący Uchwała nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 285 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r. w 100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
M.P. 2019 poz. 267 obowiązujący Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
M.P. 2018 poz. 1253 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2018 poz. 846 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2018 poz. 750 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 572 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 331 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji
M.P. 2018 poz. 300 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin
M.P. 2018 poz. 297 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 240 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2018 r. w 80. rocznicę śmierci księdza Stanisława Streicha
M.P. 2018 poz. 176 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 18 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2017 poz. 1208 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom "Żegota" oraz misji Jana Karskiego
M.P. 2017 poz. 1207 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
M.P. 2017 poz. 1182 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
M.P. 2017 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
M.P. 2017 poz. 827 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2017 poz. 417 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2017 poz. 416 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
M.P. 2016 poz. 1238 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
M.P. 2016 poz. 1220 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 824 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2016 poz. 768 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego
M.P. 2016 poz. 690 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 646 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 514 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 479 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 442 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 382 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana
M.P. 2016 poz. 374 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 258 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 107 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 104 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 93 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 85 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 83 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 59 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
M.P. 2016 poz. 56 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
M.P. 2015 poz. 1161 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
M.P. 2015 poz. 1160 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2015 poz. 1145 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2015 poz. 1129 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2015 poz. 1075 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1044 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1031 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1020 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1008 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1004 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 975 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 930 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 929 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 928 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 918 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 914 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 911 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 909 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 908 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 899 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 846 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
M.P. 2015 poz. 830 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 827 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2015 poz. 758 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku
M.P. 2015 poz. 746 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 560 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.
M.P. 2015 poz. 538 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2015 poz. 537 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku
M.P. 2015 poz. 444 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 373 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2015 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 223 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 110 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.
M.P. 2015 poz. 40 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania okręgowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.
M.P. 2015 poz. 38 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.
M.P. 2014 poz. 1116 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
M.P. 2014 poz. 938 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
M.P. 2014 poz. 707 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2014 poz. 598 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
M.P. 2014 poz. 529 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2014 poz. 169 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I-VII kadencji
M.P. 2014 poz. 16 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
M.P. 2013 poz. 1027 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
M.P. 2013 poz. 1008 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 834 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej
M.P. 2013 poz. 753 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 735 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego
M.P. 2013 poz. 600 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.
M.P. 2013 poz. 589 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej
M.P. 2013 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2013 poz. 266 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN
M.P. 2013 poz. 189 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 150 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2013 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 141 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 125 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 124 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
M.P. 2013 poz. 8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej
M.P. 2012 poz. 845 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski
M.P. 2012 poz. 487 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2012 r. z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski
M.P. 2012 poz. 203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2012 r. w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha
M.P. 2012 poz. 126 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
M.P. 2012 poz. 111 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników
M.P. 2012 poz. 67 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
M.P. 2012 poz. 66 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza
M.P. 2012 poz. 7 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (podczas prezydencji węgierskiej)
M.P. 2012 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 118 poz. 1194 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2011 nr 100 poz. 1013 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1012 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2011 nr 95 poz. 959 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 87 poz. 911 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 84 poz. 878 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 83 poz. 854 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 83 poz. 853 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 83 poz. 852 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 810 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 809 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 808 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 807 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 806 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 805 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2011 nr 80 poz. 804 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
M.P. 2011 nr 69 poz. 682 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 66 poz. 655 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37
M.P. 2011 nr 63 poz. 601 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 63 poz. 600 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 61 poz. 588 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37
M.P. 2011 nr 60 poz. 581 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 47 poz. 542 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 47 poz. 521 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
M.P. 2011 nr 45 poz. 493 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
M.P. 2011 nr 35 poz. 416 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 35 poz. 415 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 33 poz. 390 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 33 poz. 388 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
M.P. 2011 nr 30 poz. 345 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 28 poz. 305 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2011 r. dla uczczenia postaci i dokonań Błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego
M.P. 2011 nr 28 poz. 304 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück)
M.P. 2011 nr 26 poz. 275 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. w związku z 20. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2011 nr 10 poz. 89 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
M.P. 2011 nr 6 poz. 62 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 98 poz. 1155 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawo-zdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30
M.P. 2010 nr 89 poz. 1031 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2010 nr 81 poz. 977 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2010 r. o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
M.P. 2010 nr 72 poz. 921 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 780 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 57 poz. 771 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 42 poz. 600 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
M.P. 2010 nr 39 poz. 542 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2010 nr 35 poz. 487 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w 150. rocznicę urodzin św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
M.P. 2010 nr 33 poz. 479 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 25 poz. 225 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 16 poz. 166 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 7 poz. 57 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania Krzyża
M.P. 2009 nr 81 poz. 999 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci
M.P. 2009 nr 76 poz. 942 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2009 nr 76 poz. 941 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego
M.P. 2009 nr 76 poz. 940 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej
M.P. 2009 nr 66 poz. 866 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
M.P. 2009 nr 66 poz. 865 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
M.P. 2009 nr 63 poz. 832 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej
M.P. 2009 nr 62 poz. 818 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2009 nr 22 poz. 277 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej
M.P. 2009 nr 22 poz. 276 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II