Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Uchylenia wynikające z (2)