Wyszukiwanie

urzędy i izby skarbowe

Liczba znalezionych aktów: 491.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 5 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2023 poz. 2792 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dz.U. 2023 poz. 2791 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier
Dz.U. 2023 poz. 2519 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
Dz.U. 2023 poz. 1178 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
Dz.U. 2022 poz. 2568 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dz.U. 2022 poz. 2530 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2022 poz. 2465 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
Dz.U. 2022 poz. 1887 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
Dz.U. 2022 poz. 1844 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
Dz.U. 2022 poz. 1426 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
Dz.U. 2022 poz. 565 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2022 poz. 552 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 361 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 343 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 2392 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 1860 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2021 poz. 1544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2021 poz. 669 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dz.U. 2021 poz. 522 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 342 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 340 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 2456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
Dz.U. 2020 poz. 2410 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2020 poz. 2033 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 1072 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji
Dz.U. 2020 poz. 700 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
Dz.U. 2020 poz. 669 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2020 poz. 505 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 2533 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dz.U. 2019 poz. 2371 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2019 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Dz.U. 2019 poz. 768 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
Dz.U. 2019 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2019 poz. 130 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2019 poz. 47 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2018 poz. 2525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2018 poz. 2510 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych
Dz.U. 2018 poz. 2431 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2139 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego
Dz.U. 2018 poz. 2093 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2018 poz. 1646 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego
Dz.U. 2018 poz. 170 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2017 poz. 2152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2017 poz. 2130 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 1396 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 845 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej
Dz.U. 2017 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy
Dz.U. 2017 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
Dz.U. 2017 poz. 428 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego
Dz.U. 2017 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2017 poz. 391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego
Dz.U. 2017 poz. 372 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 371 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 370 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier
Dz.U. 2017 poz. 365 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2017 poz. 331 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych
Dz.U. 2017 poz. 318 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2017 poz. 302 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dz.U. 2017 poz. 122 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1947 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1875 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2016 poz. 1810 obowiązujący Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2015 poz. 2184 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2019 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dz.U. 2015 poz. 1977 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2015 poz. 1509 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
Dz.U. 2015 poz. 1479 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1269 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
Dz.U. 2015 poz. 1174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2015 poz. 1142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2015 poz. 906 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2015 poz. 626 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2015 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2015 poz. 578 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych
Dz.U. 2015 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2015 poz. 218 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 211 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2013 poz. 1384 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2013 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2013 poz. 186 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2012 poz. 1528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
Dz.U. 2012 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2012 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2012 poz. 749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2012 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2012 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych
Dz.U. 2012 poz. 362 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2012 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2012 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1726 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych
Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 71 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 41 poz. 214 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 858 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 101 poz. 649 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1508 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 771 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. uchylające uchwałę w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1486 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 450 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1590 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 452 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2235 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1963 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1042 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2882 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2822 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1267 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 714 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 8 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2228 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2027 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1866 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1826 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie trybu powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1808 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1716 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1635 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1489 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1487 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1407 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1019 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 947 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Dz.U. 2003 nr 15 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2069 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2002 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2001 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1387 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1272 uchylony Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1031 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 981 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 856 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804 obowiązujący Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 530 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1537 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1420 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 2001 nr 39 poz. 459 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 876 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowanych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 661 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczonych tym znakiem lub nie spełniających innych wymagań, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 351 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 kwietnia 2000 r. sygn. akt K.15/98.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1114 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1095 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.
Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 547 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji rządowej na podstawie przepisów szczególnych.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 155 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 984 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 812 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 720 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 640 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 489 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.
Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 357 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1995 nr 143 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1995 nr 9 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 602 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 459 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu obliczenia przekroczenia kwoty wynagrodzeń wynikającej z relacji wynagrodzeń i zysku oraz sposobu obliczenia przekroczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad kształtowania wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych określonych w umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym oraz w porozumieniu zawieranym z izbą skarbową.
Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 182 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej.
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 626 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 599 uchylony Ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 497 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 421 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 365 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1991 r. w sprawie zasad wykorzystywania dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w strefach szczególnie zagrożonych bezrobociem.
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 56 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 80 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 96 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 marca 1939 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów izb terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o utworzeniu izby skarbowej w Tarnopolu.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgach izb skarbowych w Kielcach i Łodzi oraz Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1938 r. o zmianach w organizacji terytorialnej niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Poznaniu i Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 50 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1938 r. o umundurowaniu poborców skarbowych.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1938 r. o przekazaniu podległym władzom skarbowym uprawnień w zakresie stosowania ulg w spłacie zaległości w podatku majątkowym, podatku od placów budowlanych, nadzwyczajnej daninie majątkowej oraz daninie lasowej.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1938 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych i urzędów opłat stemplowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku, Grudziądzu, Kielcach, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1938 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1938 r. o ustaleniu właściwości terytorialnej i siedzib izb skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1937 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1937 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 550 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Nowogródku.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lipca 1936 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie, w Łucku i Stanisławowie.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Lwowie, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 499 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1935 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 88 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1934 r. w sprawie zmiany organizacji Izby Skarbowej I we Lwowie oraz Izby Skarbowej II we Lwowie.
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 795 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1934 r. w sprawie zmiany granic 1 Urzędu Skarbowego w Drohobyczu.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej I we Lwowie.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz urzędów katastralnych.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy niektórych urzędów skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 585 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1932 r. o uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych z pod egzekucji urzędów skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej I we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej II we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej I we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Lublinie.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Białymstoku.
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany numeracji niektórych urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz właściwości komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1931 nr 52 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1931 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych I i II we Lwowie.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie zmiany kompetencji izby skarbowej w Poznaniu odnośnie do spraw katastralnych województwa pomorskiego.
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1931 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Brześciu n/Bugiem oraz w Łucku.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 723 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. w sprawie zniesienia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Inowrocławiu w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1930 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie.
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w sprawie zmian granic okręgów administracyjnych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w sprawie zmian organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izby skarbowej grodzkiej oraz izby skarbowej okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia nowej izby skarbowej we Lwowie tudzież w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych.
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 268 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1930 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Sieradzu w okręgu izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1930 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Kielcach i Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów katastralnych w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1929 r. o utworzeniu urzędu opłat stemplowych w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1929 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów katastralnych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1929 r. w sprawie zwinięcia urzędu katastralnego w Dynowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego, oraz kas skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze miasta Lwowa.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze miasta Białegostoku.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1929 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych na obszarze województwa pomorskiego.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1929 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1929 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1929 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Łasku w okręgu izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1928 r. o utworzeniu urzędu opłat stemplowych w Bydgoszczy w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 809 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 741 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 września 1928 r. w sprawie zmiany organizacji Urzędów Skarbowych Podatków i Opłat Skarbowych w Pucku i Wejherowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1928 r. w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1928 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1928 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie podziału Izby Skarbowej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1928 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1928 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1927 r. o reorganizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Nowym Targu w okręgu izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 990 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, urzędów katastralnych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1927 r. o wolnych składach soli.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 120 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1926 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1925 r. w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 652 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 2 września 1925 r. o przerachowaniu wierzytelności i długów wspólnych kas sierocych w okręgach sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatku przemysłowego na obszarze m. Łodzi.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1925 r. o rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów, objętych monopolem skarbowym.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie określenia ilości, miejsca urzędowania i składu komisyj szacunkowych podatku dochodowego dla okręgu urzędu skarbowego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatników i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1925 nr 44 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1925 r. zmieniające kompetencję izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: spadkowego, od darowizn i giełdowego.
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Krakowie, Lwowie, Łucku, Grudziądzu i Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 13 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 stycznia 1925 r. w przedmiocie zwinięcia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Suwałkach.
Dz.U. 1925 nr 11 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska techniczne I-ej kategorji w państwowej służbie skarbowej.
Dz.U. 1925 nr 11 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska administracyjne I-ej kategorji w państwowej służbie skarbowej.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1925 r. o zwinięciu kasy skarbowej w Sejnach.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie utworzenia urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowej w Będzinie.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania wojewodom (Delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych prawa zatwierdzania uchwał o poborze podatku od lokali do wysokości norm, oznaczonych na rok 1925.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie utworzenia inspektoratu skarbowego i kasy skarbowej w Kostopolu, zmiany nazwy inspektoratu skarbowego w Ostrogu oraz zmian w organizacji komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1924 r. o zwinięciu poza siedzibą inspektoratu skarbowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie kasy skarbowej w Dębicy.
Dz.U. 1924 nr 108 poz. 976 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany kompetencji władz skarbowych b. zaboru austrjackiego w zakresie rozstrzygania spraw karnych skarbowych.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1924 r. o zwinięciu istniejącej poza siedzibą inspektoratu skarbowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie kasy skarbowej w Jordanowie.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany kompetencji urzędów skarbowych przy wymierzaniu podatku spadkowego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie utworzenia inspektoratu skarbowego w Makowie.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie zniesienia inspektoratu skarbowego "Podgórze obszar wiejski w Krakowie".
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego oraz spadków i darowizn.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego na obszarze województw: wielkopolskiego, pomorskiego i górnośląskiej części województwa śląskiego, tudzież rozwiązania dotychczasowych komisji szacunkowych i odwoławczych dla podatku dochodowego, działających na tym obszarze na podstawie przepisów obowiązujących do końca roku 1923.
Dz.U. 1924 nr 22 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1924 r. w przedmiocie reorganizacji urzędów skarbowych na obszarze miasta Wilna.
Dz.U. 1924 nr 5 poz. 37 Ustawa z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1044 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie częściowej reorganizacji władz podatkowych i instalacji na obszarze izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1020 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie wyłączenia powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego z pod kompetencji izby skarbowej w Brześciu n/B. i włączenia ich do okręgu administracyjnego izby skarbowej w Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 października 1922 r. w przedmiocie częściowej reorganizacji władz podatkowych I instancji na obszarze izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1922 nr 48 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1922 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1922 r. o utworzeniu kas skarbowych na obszarze izb skarbowych we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1922 r. o zmianie zakresu działania Izby Skarbowej w Krakowie.
M.P. 2023 poz. 1373 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie udostępnienia w e-Urzędzie Skarbowym danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
M.P. 2023 poz. 592 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta jednostki organizacyjnej
M.P. 2023 poz. 15 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej
M.P. 2010 nr 59 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 1997 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika.
M.P. 1996 nr 61 poz. 569 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 54 poz. 491 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 24 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 15 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 522 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 39 poz. 467 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 18 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 5 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie przedłużenia terminu zawiadomienia urzędu skarbowego o zawarciu umowy.
M.P. 1994 nr 52 poz. 444 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1994 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1994 nr 47 poz. 384 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 44 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 31 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1993 nr 62 poz. 560 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1986 nr 28 poz. 199 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych.
M.P. 1939 nr 74 poz. 165 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1939 r. o ustaleniu właściwości miejscowej i siedzib rejonów kontroli skarbowej oraz ich oddziałów.
M.P. 1937 nr 143 poz. 238 Instrukcja Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1937 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych, zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. (Dz.U. R.P. Nr 4, poz. 24) z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz.U. R.P. Nr 10, poz. 43, poz. 340)
M.P. 1936 nr 278 poz. 496 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 16980/4/36 z dnia 16 listopada 1936 r. w sprawie wypłaty sum komunalnych
M.P. 1936 nr 90 poz. 171 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie zakresu działania 1 Urzędu Skarbowego i Urzędu Opłat Stemplowych w Krakowie.
M.P. 1935 nr 25 poz. 41 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej I we Lwowie do jednego z dwóch typów
M.P. 1934 nr 164 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie utworzenia Ekspozytury Urzędu Skarbowego w Słupcy w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 162 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie utworzenia Ekspozytury Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 25 poz. 38 uchylony Instrukcja w sprawie poboru i zarachowywania opłat katastralnych
M.P. 1933 nr 209 poz. 234 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1933 r. w sprawie ustalenia granic i siedzib rejonów kontrolnych w organizacji kontroli skarbowej.
M.P. 1932 nr 169 poz. 200 uchylony Instrukcja Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 23 lipca 1932 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz.U. R.P. Nr 62 poz. 580), wydana na podstawie par. 127 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz.U. R.P. Nr 62, poz. 580).
M.P. 1932 nr 169 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w sprawie sposobu ustalenia należności nieściągalnych oraz terminu przekazania urzędom skarbowym należności ściągalnych do dalszej egzekucji.