Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1996-10-01
Data wejścia w życie:
1997-01-01
Data uchylenia:
2001-01-01
Uwagi:
par.1 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 2 lit.e), pkt 3 lit.b) i c) oraz pkt 4 lit.j), n), o), p), s) wchodzą w życie z dniem 3 października 1996 r.a par.1 ust.2 pkt 1 lit.a) w odniesieniu do części 17 Ministerstwo Skarbu Państwa i części 37 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lit.b) w odniesieniu do części 14 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, lit.c), pkt 2 lit.g) w odniesieniu do rozdziałów 9141, 9145, 9171-9177, lit.h) i lit.i) wchodzą w życie z dniem 3 października 1996 r. z mocą od dnia 1 października 1996 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (8)
Akty uchylające (1)