Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-23
Data wydania:
1997-08-21
Data wejścia w życie:
1997-10-24
Uwagi:
Art. 12 ust. 4 oraz art. 34 ust. 3 w zakresie wykonywania uboju wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (2)
Akty wykonawcze (42)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (34)
Dyrektywy europejskie (12)