Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-06
Data wydania:
2001-08-23
Data wejścia w życie:
2002-01-07
Data obowiązywania:
2002-01-07
Uwagi:
Art. 1 pkt 28, pkt 44, pkt 53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 1 pkt 39 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a), pkt 19, pkt 24 w zakresie dotyczączącym art. 63g oraz pkt 51, pkt 52 i pkt 58 lit. b), wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (1)