Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-11-21
Data wydania:
1997-08-29
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SKARBU PAŃSTWA
  • KOMISJA NADZORU BANKOWEGO
  • PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (21)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (20)
Akty wykonawcze (73)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (178)
Dyrektywy europejskie (27)