Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-06-22
Data wydania:
2001-05-11
Data wejścia w życie:
2001-09-23
Data uchylenia:
2006-10-28
Uwagi:
Art. 41 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.. Art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczącym systemu HACCP obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (31)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (69)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (14)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (145)