Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-10-07
Data wydania:
2002-09-12
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Data uchylenia:
2022-09-14
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)