Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-11-30
Data wydania:
2004-11-18
Data wejścia w życie:
2005-01-01
Data obowiązywania:
2005-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 6 lit. b ic wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2004 r., art. 6 i 7 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2005 r., art. 20 ust. 12 pkt 2 i art. 22 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzą w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (4)
Dyrektywy europejskie (5)