Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2007-05-11
Data wydania:
2007-04-30
Data wejścia w życie:
2007-09-01
Data uchylenia:
2015-03-31
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (12)
Uchylenia wynikające z (2)