Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2011-12-31
Data wydania:
2011-12-22
Data wejścia w życie:
2012-01-01
Data uchylenia:
2021-07-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (5)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (2)
Uchylenia wynikające z (1)