Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-09-26
Data wydania:
2012-08-31
Data wejścia w życie:
2012-10-27
Uwagi:
art. 56 pkt 12 i 13 wchodzą w życie z dniem 27 września 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (4)