Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Dyrektywy europejskie (6)