Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-03-26
Data wydania:
1996-12-05
Data wejścia w życie:
1997-09-27
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.
Uwagi:
Ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r. Zobacz też uwagę w akcie z 1956 r. Dz. U. Nr 12, poz. 61. Z dniem 1 maja 2004 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (na podst. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 885)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (159)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (105)
Dyrektywy europejskie (8)