Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2013-03-21
Data wydania:
2013-02-20
Data uchylenia:
2014-07-25
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 15, 17, 18 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 1050
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)