Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-05-27
Data wydania:
2013-04-25
Data wejścia w życie:
2013-06-11
Data uchylenia:
2020-01-01
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (10)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (8)