Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-04-22
Data wydania:
2014-03-25
Data wejścia w życie:
2014-05-07
Data obowiązywania:
2014-05-07
Data uchylenia:
2016-11-05
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (3)