Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-11-20
Data wydania:
2015-10-09
Data wejścia w życie:
2015-12-05
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (8)