Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-04-19
Data wydania:
2011-03-18
Data wejścia w życie:
2011-05-01
Uwagi:
art. 3 wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (6)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (9)
Dyrektywy europejskie (12)