Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2015-12-02
Data wydania:
2015-11-24
Data wejścia w życie:
2015-12-02
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)