Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-06-15
Data wydania:
2018-05-10
Data wejścia w życie:
2018-06-30
Uwagi:
art. 38 pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b weszły w życie 16 czerwca 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (88)
Akty wykonawcze (19)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (1)