Wyszukiwanie

specjalna strefa ekonomiczna

Liczba znalezionych aktów: 716. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1745 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022
Dz.U. 2023 poz. 1604 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2023 poz. 825 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 91 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2021 poz. 2105 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1670 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2020 poz. 1351 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym
Dz.U. 2020 poz. 1013 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 162 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 2376 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 2322 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 2298 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018
Dz.U. 2019 poz. 1785 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy
Dz.U. 2019 poz. 1101 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 894 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 758 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 522 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2019 poz. 508 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2019 poz. 476 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2019 poz. 470 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 461 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 450 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2019 poz. 446 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 444 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2019 poz. 437 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 383 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2019 poz. 328 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 282 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 126 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2019 poz. 121 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2019 poz. 117 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 2289 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 2228 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 2205 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 2193 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2171 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1975 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1889 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1712 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1711 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1710 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1709 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1708 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1707 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1706 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1705 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1704 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1703 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1702 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1701 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1700 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1698 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym
Dz.U. 2018 poz. 1569 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1162 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Dz.U. 2018 poz. 1082 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 785 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 665 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 527 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 415 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 411 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 384 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 362 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dz.U. 2018 poz. 326 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 81 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2018 poz. 80 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2018 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2018 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2018 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2018 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2018 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2018 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2018 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 6 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 2280 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 2172 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 2156 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016
Dz.U. 2017 poz. 2121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 2037 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny
Dz.U. 2017 poz. 2033 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1340 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1308 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1305 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1301 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1297 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1296 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1275 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1167 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1082 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1024 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1010 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2017 poz. 284 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 215 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 168 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2243 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2242 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2241 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2240 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2236 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2233 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2229 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2212 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2157 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1992 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1952 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1857 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1808 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dz.U. 2016 poz. 1794 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2016 poz. 1613 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1603 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny
Dz.U. 2016 poz. 1266 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1020 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1019 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 959 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 958 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 712 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 676 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 571 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 218 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 173 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2081 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2015 poz. 2073 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2070 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2015 poz. 2065 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2015 poz. 2064 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2049 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2048 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2046 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2041 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2038 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2015 poz. 2037 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2036 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 2033 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2015 poz. 1874 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1861 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1853 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1730 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2015 poz. 1729 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1473 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2015 poz. 1352 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1319 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1306 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1300 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1235 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1193 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1135 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1091 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1055 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1031 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 760 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 610 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego
Dz.U. 2015 poz. 569 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2015 poz. 505 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 465 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2015 poz. 432 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 283 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 282 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2015 poz. 166 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 143 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 56 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1985 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1854 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1769 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2014 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2014 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2014 poz. 1765 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2014 poz. 1764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1762 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2014 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2014 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1755 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2014 poz. 1725 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1714 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1659 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1444 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2014 poz. 1431 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1423 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1248 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 744 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 729 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 728 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 727 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 726 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 725 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 724 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 723 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 722 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 714 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 706 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 572 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 523 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2014 poz. 452 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 390 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 389 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 388 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 374 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 229 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 199 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 70 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2014 poz. 1 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 1728 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2013 poz. 1727 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2013 poz. 1214 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 1095 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 1041 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012
Dz.U. 2013 poz. 1007 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 981 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 980 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 979 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 978 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 977 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 976 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 975 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 974 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 973 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 972 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 971 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 970 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 969 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 968 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 921 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2013 poz. 111 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2013 poz. 58 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 1362 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 917 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 824 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011
Dz.U. 2012 poz. 667 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 516 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 360 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 357 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 324 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1753 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1344 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1301 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1300 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1213 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1199 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1198 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1197 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1196 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 769 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 642 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 570 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 137 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1703 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1554 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1299 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1278 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1244 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1216 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1097 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 908 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 865 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 762 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 700 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 692 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 691 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 689 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2010 nr 104 poz. 653 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 73 poz. 468 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 208 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 149 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 117 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 78 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 34 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 33 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1685 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1684 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1254 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1253 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1250 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1249 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1248 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1247 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1246 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1245 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1244 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1243 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1077 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 941 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 940 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 937 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 934 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 932 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 931 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 930 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 929 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 928 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 926 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 919 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 537 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 505 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 441 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 405 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 404 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 397 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1562 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1561 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1560 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1559 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1558 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1557 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1556 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1555 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1554 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1553 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1552 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1551 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1550 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1549 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 887 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 886 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 885 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 884 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 746 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1587 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1552 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1551 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1352 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1269 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1267 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1253 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park"
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 697 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 640 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia w sprawie krakowskiej specjalnie strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1705 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1704 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1667 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1581 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1555 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1473 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1416 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1001 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 997 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 893 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 859 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 804 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 802 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 581 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 409 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2095 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1789 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1788 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1782 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1761 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1649 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1550 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park"
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1529 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1503 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1502 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1429 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1096 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1093 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1080 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1078 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 737 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 735 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 713 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park"
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 710 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 709 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 707 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 56 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 56 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 338 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 191 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2574 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko=Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2550 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2549 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2548 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2546 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2542 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2286 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej