Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-09-26
Data wydania:
2023-08-30
Data wejścia w życie:
2023-09-27
Uwagi:
1) art. 3 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.; 2) art. 9, art. 27-30 i art. 37 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 3) art. 1 pkt 9 i 20 oraz art. 37 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.; 4) art. 4 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 10 oraz art. 10 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 29a ust. 2 i 3, pkt 3-9, pkt 10 lit. a i pkt 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.; 5) art. 12 pkt 1-3 oraz 5-13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; 6) art. 4 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 11 oraz art. 10 pkt 2 w zakresie art. 29a ust. 1 i pkt 10 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (2)