Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-08-07
Data wydania:
2018-07-31
Data wejścia w życie:
2018-08-22
Data uchylenia:
2021-08-14
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylone (1)
Akty uchylające (1)