Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-04-30
Data wydania:
2014-04-04
Data wejścia w życie:
2014-05-15
Uwagi:
Art. 17 pkt 2 lit. a, w zakresie art. 16a ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wysokości zasiłku dla opiekuna, Rada Ministrów ustala jego wysokość w drodze rozporządzenia.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (12)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (6)