Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-30
Data wydania:
2003-11-28
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
Art. 6 ust. 2 wszedł w życie z dniem 1 września 2006 r. Organ zobowiązany - Minister Właściwy do Spraw Rodziny. Dodane zmianą Dz. U. 2012, poz. 1548.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (31)
Akty uchylone (12)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (48)
Orzeczenie TK (17)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (92)
Dyrektywy europejskie (3)