Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-10-08
Data wydania:
2019-09-11
Data wejścia w życie:
2019-10-23
Uwagi:
art. 1 pkt 7 w zakresie art. 77a ust. 4 oraz pkt 14 i 15 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. art. 6 wchodzi w życie z dniem 8 października 2019 r., z mocą od dnia 30 września 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)