Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-04-30
Data wydania:
2020-04-16
Data wejścia w życie:
2020-07-31
Uwagi:
art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (4)