Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-09-22
Data wydania:
2023-07-13
Data wejścia w życie:
2023-10-07
Uwagi:
1) art. 13 pkt 1, 6, 7, 11 lit. c, pkt 14-16, pkt 17 lit. a-f, pkt 18 lit. a i c, pkt 19, pkt 20-23, 28, 29 lit. b i c oraz pkt 32-39 i art. 16-19 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 2) art. 9, art. 12, art. 13 pkt 10, 11 lit. a i b, pkt 12, 13 i 25 oraz art. 20 i art. 21 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.; 3) art. 13 pkt 17 lit. g wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.; 4) art. 13 pkt 18 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2030 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)