Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych (KOM(2010) 738 wersja ostateczna)

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Uchwała
Data ogłoszenia:
2011-02-21
Data wydania:
2011-02-04
Data wejścia w życie:
2011-02-04
Dyrektywy europejskie (3)