Wyszukiwanie

Sejm

Liczba znalezionych aktów: 1674. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2234 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2197 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 2141 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 2082 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 1914 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
Dz.U. 2023 poz. 1884 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 1564 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 1508 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2023 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1781 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2022 poz. 1727 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2022 poz. 1339 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2021 poz. 2297 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 9 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1955 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1940 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2019 poz. 1884 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2019 poz. 1767 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2019 poz. 1506 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1799 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2018 poz. 1788 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 1321 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 729 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru umundurowania oraz odznak strażnika Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 138 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Dz.U. 2017 poz. 957 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2017 poz. 248 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1510 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2016 poz. 1024 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej
Dz.U. 2016 poz. 120 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1768 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2015 poz. 1731 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1724 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2015 poz. 1650 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1605 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2015 poz. 1459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2015 poz. 1131 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 1017 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2014 poz. 1428 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2014 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską
Dz.U. 2013 poz. 1270 uchylony Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1676 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 218 poz. 1294 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1151 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1148 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1145 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1144 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze
Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1080 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 978 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 966 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 917 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 889 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 550 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 87 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2011 nr 7 poz. 29 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1395 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1385 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 999 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt K 7/09
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 54 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 21 października 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1438 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 190 poz. 1360 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1331 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1154 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1145 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2097 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 195 poz. 1626 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1519 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1489 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1465 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1342 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1173 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 921 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 767 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 89 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. sygn. akt K 24/04
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1712 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 515 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 352 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1089 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1571 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1449 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2001 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyrobów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1362 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 2001 nr 109 poz. 1186 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1125 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1110 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1014 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 992 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 991 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 990 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 989 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 936 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 935 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 921 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 851 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 786 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 661 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 321 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 598 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 422 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 324 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 225 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 lutego 1996 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 40 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 729 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 334 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 242 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.
DZ.U. 1995 nr 38 poz. 184 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 17 marca 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 551 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 77 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1, art. 86, 90 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1-3 i art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w związku z art. 99 ust. 1 tej ustawy oraz w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, art. 17, 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 251 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 81 ust. 5 pkt 4 tejże ustawy w związku z art. 189 k.k.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 227 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 407 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wykładni art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 364 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 sierpnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 8 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 254 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1991 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 59 poz. 252 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 79 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 36 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 uchylony Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 393 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania marszałka i wicemarszałków Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 230 uchylony Dekret z dnia 1 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 130 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom zwolnień od pracy w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 21 kwietnia 1989 r. o zmianie uchwały w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 109 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 276 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 26 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 279 akt jednorazowy Ustawa Konstytucyjna z dnia 3 grudnia 1984 r. o terminie upływu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 33 uznany za uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 13 lutego 1984 r. o przedłużeniu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 84 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 66 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 16 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1972 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 311 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 grudnia 1971 r. o upływie kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 89 obowiązujący Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 233 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. - Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 15 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1938 r. w sprawie zmiany regulaminu do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1938 nr 68 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1938 r. w sprawie poddania rewizji podziału powiatów na obwody głosowania.
Dz.U. 1938 nr 67 poz. 497 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Sejmu.
Dz.U. 1935 nr 49 poz. 327 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 r. o wyborach do Sejmu.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Sejmu.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. - Regulamin do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 319 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 717 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 48.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 537 Ustawa z dnia 7 maja 1931 r. w przedmiocie wyznaczenia sądu kompetentnego do rozstrzygnięcia o ważności zaprotestowanych wyborów, przeprowadzonych do III-go Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 418 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 9.
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 531 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 września 1930 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1930 nr 61 poz. 492 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1930 r. o wyborach do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 269 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1930 r. o ponownych wyborach w okręgach nr 56 i 64.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 140 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1930 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 33.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 130 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1930 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzędników.
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 121 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1930 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 62.
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 50 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. o dodatkowym kredycie na okres budżetowy od dnia 1 kwietnia 1929 r. do dnia 31 marca 1930 r. na uregulowanie zaległych należności z tytułu wykonanych robót przy budowie nowej sali sejmowej oraz Domu dla Posłów i Senatorów.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 679 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1929 r. o ponownych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym nr 22.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 916 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1927 nr 34 poz. 300 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 kwietnia 1927 r. w sprawie częściowej zmiany art. 6 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1923 nr 67 poz. 520 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie uchwały Sejmu w sprawie zasłużenia się Narodowi Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1922 nr 114 poz. 1029 Protokuł przekazania władzy przez Marszałka Sejmu Macieja Rataja Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Wojciechowskiemu.
Dz.U. 1922 nr 100 poz. 914 akt jednorazowy Dekret z dnia 17 listopada 1922 r. o zwołaniu Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 758 akt jednorazowy Dekret o zwołaniu Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 81 poz. 724 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1922 r. w przedmiocie kalendarza wyborczego.
Dz.U. 1922 nr 81 poz. 723 uchylony Ustawa z dnia 21 września 1922 r. o zmianie ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1922 r. uzupełniające rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 sierpnia 1922 r. do ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu oraz ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Senatu.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 595 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1922 r. do ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu, oraz ustawy z dnia 28 lipca, zawierającej ordynację wyborczą so Senatu.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 593 akt jednorazowy Dekret z dnia 18 sierpnia 1922 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 590 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 529 Dekret o zarządzeniu wyborów do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1922 r. w przedmiocie tekstu dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w brzmieniu obowiązującem przy wyborach do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 20 poz. 163 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 24 marca 1922 r. w sprawie przyjęcia w skład Sejmu Ustawodawczego Delegacji Sejmu Wileńskiego.
Dz.U. 1922 nr 20 poz. 162 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 24 marca 1922 r. o objęciu władzy państwowej w Ziemi Wileńskiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 556 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisanej w Bukareszcie dnia 3 marca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 511 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 21 poz. 120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sprostowania instrukcji do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. ze zmianami wynikającemi z dekretów z dnia 19 i 26 grudnia 1918 r. oraz z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 113 Instrukcja do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. ze zmianami wynikającemi z dekretów z dnia 19 i 26 grudnia 1918 r. oraz z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego.
Dz.U. 1920 nr 17 poz. 84 Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r. uzupełniająca Uchwałę Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 11 poz. 61 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 393 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 54 poz. 339 Rozporządzenie o odroczeniu wyborów poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach 24-go okręgu wyborczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 49 poz. 324 Rozporządzenie o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach XXIV okręgu wyborczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 5 kwietnia 1919 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów ordynacji wyborczej, objętej dekretami poz. 46 i 47 nr 18 Dziennika Praw Państwa Polskiego z 6 grudnia 1918 roku, celem przeprowadzenia wyborów posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z części ziem polskich b. zaboru pruskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 25 poz. 242 Uchwała Sejmu z dnia 14 marca 1919 r. o powołaniu kandydatów listy nr 1 i w 35-tym okręgu wyborczym na posłów do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 217 akt jednorazowy Dekret o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 198 uchylony Dekret w sprawie zmiany art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 6 poz. 102 akt jednorazowy Dekret o przedłużeniu terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w dwudziestym okręgu wyborczym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 6 poz. 101 akt jednorazowy Dekret o przedłużeniu terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w drugim okręgu wyborczym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 96 uchylony Dekret o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu i wykonywaniu obowiązków poselskich.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 74 uchylony Dekret Naczelnika Państwa o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 63 uchylony Dekret o przedłużeniu niektórych terminów prekluzyjnych przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 47 uchylony Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 46 uchylony Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 2024 poz. 423 obowiązujący Uchwała nr 258/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2024 poz. 394 obowiązujący Uchwała nr 256/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2024 poz. 388 obowiązujący Uchwała nr 257/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2024 poz. 348 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
M.P. 2024 poz. 346 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej
M.P. 2024 poz. 244 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce
M.P. 2024 poz. 179 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę
M.P. 2024 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
M.P. 2024 poz. 139 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci
M.P. 2024 poz. 95 akt jednorazowy Uchwała nr 30/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2024 poz. 94 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wydania pierwszego numeru "Wiadomości Literackich"
M.P. 2024 poz. 89 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
M.P. 2024 poz. 87 obowiązujący Uchwała nr 27/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 1440 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego
M.P. 2023 poz. 1406 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Sobonia
M.P. 2023 poz. 1266 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1265 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1264 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1263 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1262 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1261 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2023 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kurzawy
M.P. 2023 poz. 1208 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1110 akt jednorazowy Uchwała nr 228/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1109 akt jednorazowy Uchwała nr 227/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz wyniku referendum, a także trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1108 akt jednorazowy Uchwała nr 226/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1100 obowiązujący Zarządzenie nr 15 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1081 akt jednorazowy Uchwała nr 225/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1079 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1065 akt jednorazowy Uchwała nr 195/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1064 obowiązujący Uchwała nr 182/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2023 poz. 1054 akt jednorazowy Uchwała nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1053 akt jednorazowy Uchwała nr 193/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1050 akt jednorazowy Uchwała nr 192/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1039 akt jednorazowy Uchwała nr 155/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1027 akt jednorazowy Uchwała nr 154/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1025 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1021 akt jednorazowy Uchwała nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 988 akt jednorazowy Uchwała nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 981 akt indywidualny Uchwała nr 151/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 980 obowiązujący Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 978 akt indywidualny Uchwała nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 931 obowiązujący Uchwała nr 61/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 919 obowiązujący Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała nr 64/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała nr 62/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 910 obowiązujący Uchwała nr 60/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 903 obowiązujący Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 895 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa
M.P. 2023 poz. 894 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Zygmunta Miłkowskiego
M.P. 2023 poz. 886 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów
M.P. 2023 poz. 882 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego
M.P. 2023 poz. 856 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Romualda Traugutta
M.P. 2023 poz. 855 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza
M.P. 2023 poz. 847 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Marka Hłaski
M.P. 2023 poz. 839 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
M.P. 2023 poz. 724 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 704 obowiązujący Uchwała nr 25/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 606 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie członkostwa Ukrainy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
M.P. 2023 poz. 597 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów
M.P. 2023 poz. 425 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich
M.P. 2023 poz. 273 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1269 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Macieja Rataja na Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1256 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza
M.P. 2022 poz. 1246 obowiązujący Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1204 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
M.P. 2022 poz. 1092 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 990 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 974 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsku Klubu Sportowego Gedania
M.P. 2022 poz. 973 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych eksperymentów medycznych w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück
M.P. 2022 poz. 736 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Aleksandra Fredry
M.P. 2022 poz. 735 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego
M.P. 2022 poz. 734 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego
M.P. 2022 poz. 732 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie uczczenia wynalazcy Jana Szczepanika w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 728 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2022 poz. 723 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 560 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 408 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej
M.P. 2022 poz. 407 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie potępienia zbrodni ludobójstwa na terenie Ukrainy
M.P. 2022 poz. 346 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
M.P. 2022 poz. 284 Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
M.P. 2022 poz. 281 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie agresji Rosji na Ukrainę
M.P. 2022 poz. 203 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2022 poz. 201 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie upamiętnienia Jarosława Marka Rymkiewicza
M.P. 2022 poz. 200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Gajcego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 1195 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia Tymoteusza Karpowicza w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 1174 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego, w tym ofiar pacyfikacji Kopalni "Wujek", w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2021 poz. 1166 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. wzywająca reżim białoruski do zaprzestania represji wobec Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych
M.P. 2021 poz. 1129 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. o solidarności w sprawie ochrony polskich granic
M.P. 2021 poz. 1020 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 982 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej
M.P. 2021 poz. 981 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego
M.P. 2021 poz. 888 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 613 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 45. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku
M.P. 2021 poz. 612 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
M.P. 2021 poz. 607 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 483 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
M.P. 2021 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 266 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 110 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Grupy Ładosia
M.P. 2020 poz. 1163 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida
M.P. 2020 poz. 1162 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
M.P. 2020 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. wspierająca działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 1079 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj
M.P. 2020 poz. 877 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 873 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia
M.P. 2020 poz. 558 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 484 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
M.P. 2020 poz. 476 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 432 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii
M.P. 2020 poz. 379 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 327 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 249 obowiązujący Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2020 poz. 204 akt jednorazowy Uchwała nr 7/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2020 poz. 203 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
M.P. 2020 poz. 166 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart
M.P. 2020 poz. 165 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka
M.P. 2020 poz. 120 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu
M.P. 2020 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka
M.P. 2020 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart
M.P. 2020 poz. 35 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej
M.P. 2019 poz. 1184 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1111 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2019 poz. 1056 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1028 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 960 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 903 obowiązujący Uchwała nr 251/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 902 obowiązujący Uchwała nr 220/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 886 obowiązujący Uchwała nr 243/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 885 obowiązujący Uchwała nr 225/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 884 obowiązujący Uchwała nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 865 akt jednorazowy Uchwała nr 223/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 864 akt jednorazowy Uchwała nr 222/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 848 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 836 uchylony Uchwała nr 120/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 832 akt jednorazowy Uchwała nr 85/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 813 obowiązujący Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 793 akt jednorazowy Uchwała nr 121/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 785 akt jednorazowy Uchwała nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 784 obowiązujący Uchwała nr 86/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 771 obowiązujący Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 761 obowiązujący Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 730 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata
M.P. 2019 poz. 680 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 591 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena
M.P. 2019 poz. 586 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. dotycząca 20. rocznicy wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie
M.P. 2019 poz. 576 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej
M.P. 2019 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
M.P. 2019 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
M.P. 2019 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Agnieszki Kempy
M.P. 2019 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Józefa Rzońcy
M.P. 2019 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Mazurek
M.P. 2019 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Marii Szydło
M.P. 2019 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Andżeliki Anny Możdżanowskiej
M.P. 2019 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Małgorzaty Kruk
M.P. 2019 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Heleny Kloc
M.P. 2019 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Zalewskiej
M.P. 2019 poz. 463 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 398 obowiązujący Uchwała nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 394 obowiązujący Uchwała nr 61/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 379 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2019 poz. 269 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 267 obowiązujący Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
M.P. 2018 poz. 1260 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 1254 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2018 poz. 1241 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej
M.P. 2018 poz. 1106 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego
M.P. 2018 poz. 731 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
M.P. 2018 poz. 729 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 726 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
M.P. 2018 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego
M.P. 2018 poz. 554 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2018 poz. 553 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci
M.P. 2018 poz. 544 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 418 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz
M.P. 2018 poz. 411 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Stanisława Gawłowskiego oraz zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
M.P. 2018 poz. 410 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru
M.P. 2018 poz. 335 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 331 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji
M.P. 2018 poz. 277 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 267 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 93 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2018 poz. 54 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2017 poz. 1206 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka
M.P. 2017 poz. 1114 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej
M.P. 2017 poz. 883 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2017 poz. 420 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 263 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 262 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 16 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2016 poz. 1178 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1005 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2016 poz. 968 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2016 poz. 737 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2016 poz. 721 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2016 poz. 634 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 349 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 258 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 254 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Dobrego Maharadży
M.P. 2016 poz. 104 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1212 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1158 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu
M.P. 2015 poz. 1157 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie solidarności z narodem francuskim oraz uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu
M.P. 2015 poz. 1144 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1143 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1142 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1141 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1140 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1139 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2015 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1130 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1074 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1044 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1031 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.