Wyszukiwanie

święta

Liczba znalezionych aktów: 66.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2626 obowiązujący Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2023 poz. 1537 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny
Dz.U. 2023 poz. 158 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2022 poz. 2616 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1229 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich
Dz.U. 2022 poz. 229 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży
Dz.U. 2021 poz. 2156 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
Dz.U. 2021 poz. 1891 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 1424 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2021 r. sygn. akt K 10/18
Dz.U. 2021 poz. 936 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2020 poz. 1920 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy
Dz.U. 2020 poz. 181 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 656 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski
Dz.U. 2019 poz. 466 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2018 poz. 2117 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 589 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
Dz.U. 2018 poz. 305 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2017 poz. 1953 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 622 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa
Dz.U. 2015 poz. 90 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy
Dz.U. 2015 poz. 43 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1239 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 214 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1296 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 303 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 157 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.
Dz.U. 1945 nr 32 poz. 194 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 116 uchylony Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 255 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości.
Dz.U. 1925 nr 34 poz. 234 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 928 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 38 poz. 281 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 218 akt jednorazowy Dekret o święcie narodowym z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 2005 nr 71 poz. 976 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości
M.P. 2004 nr 37 poz. 648 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia
M.P. 1998 nr 30 poz. 414 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.
M.P. 1997 nr 82 poz. 793 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1997 r. z okazji Święta 11 Listopada.
M.P. 1996 nr 5 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.
M.P. 1993 nr 58 poz. 534 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie 75 rocznicy odzyskania niepodległości.
M.P. 1989 nr 35 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1989 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r.
M.P. 1971 nr 5 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 22 stycznia 1971 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Handlu".